Izdelava konservatorskih načrtov

Za lastnike kulturne dediščine in spomenikov pripravljam konservatorske načrte. Vodim ekipo strokovnjakov pri Raziskovalno-dokumentacijskem centru JAS (kratko Zavod JAS, Zavod JAS na FB), v kateri se združujemo arhitekti, umetnostni zgodovinarji, etnologi, restavratorji z različnih področji in drugi.

Za vprašanja in ponudbo se obrnite na: anja.premk@gmail.com ali tel.: 040 805 853 (Anja).

Konservatorski načrt za Šolo na Preloki

O projektu sva z Janezom Premkom napisala članek: Šola na Preloki, pričevalka ljudske kulture, dokumentacijsko-konservatorski oris

Preloka_strip

Šola na Preloki leta 2012, foto: Janez Premk

Za šolo na Preloki v Beli Krajini smo pripravili konservatorski načrt, ki bo temelj za nadaljnje projektiranje prenove objekta. V njem smo raziskali zgodovino stavbe in njen razvoj, sondirali ostenja in pripravili konservatorsko-restavratorski projekt z restavratorskimi postopki in popisom del.

[konzervatorski načrt = konservatorski načrt]